Ikon

Starthjelp

Ikon

Næringsfaglig vurdering

Ikon

Tilleggsnæring i landbruket

Ikon

Støtteordninger og tilskudd

Ikon

For Medvind-bedrifter

Starte egen bedrift?

Har du en forretningsidé og lurer på hvordan du skal gå frem for å starte din egen bedrift?

Starthjelp

Vi gir gratis etablererveiledning til alle gründere og etablerer i Vindafjord og Etne kommune som ønsker å starte egen bedrift, ønsker knopskyting eller jobber med nye idêer i eksisterende bedrift.

Hos oss kan du få:

Rådgivning i etableringsfasen

  • Veiledning for videreutvikling
  • En sparringpartner i hele prosessen fra  idé og forretningskonsept til støtteordninger og salg
  • Tilgang til stort nettverk av fagkompetanse, etablerte bedrifter, virkemiddelapparat, mentorer og FoU-midler
  • Gratis grûnderkontor i vårt fellesskap i 3 måneder av oppstartsfasen

Ta kontakt, eller send oss en henvendelse her!


STARTE BEDRIFT - NYTTIG INFORMASJON OG LINKER:

Altinn - Praktiske råd til opprettelse av firma
https://www.altinn.no/starte-og-drive/

Skape - Generell informasjon rundt oppstart, samt tilgang til kurs og informasjon
https://skape.no/etablering

Validé Haugesundregionen - Inkubator/Start-ups
https://www.validehaugesund.no/

BAN Haugesund - Regionalt engleinvestornettverk
https://www.validehaugesund.no/ban/

Innovasjon Norge - Verktøy for oppstart av bedrift, vekst, internasjonalisering og ulike støtteordninger
https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/

Sparebank1 SR-Bank:
https://www.sparebank1.no/nb/bank/bedrift/tips-og-rad/starte-bedrift.html

Tveit Regnskap: 
https://tveit.no/selskapsorganisering-og-etablering/

Næringsfaglig vurdering

Har du planer om å starte egen bedrift, og vil søke om dagpenger i etableringsfasen, trenger du næringsfaglig vurdering for å få dette godkjent.

Vi utfører næringsfaglig vurdering i samarbeid med NAV. Ta kontakt med oss for mer informasjon.
Les mer

Tilleggsnæring i landbruket

Ønsker du å starte tilleggsnæring i forbindelse med gårdsdriften?


Vi gir deg gratisk rådgivningstime, og setter deg i kontakt med aktører innen virkemiddelapparatet for landbruk.

Medvind har også et stort nettverk av ekspertise innen både økonomi, utvikling og drift av landbruk og tillegsnæringer.

Støtteordninger og tilskudd

Om du er i oppstartsfasen eller allerede driver en etablert bedrift, kan vi hjelpe deg med å søke på støtteordninger til din virksomhet.

Etne Kommune har et lokalt næringsfond der nyetablerte virksomhet i Etne kan søke.

VRI midler - Virkemidler for Regional Innovasjon - I Rogaland har vi fire virkemidler: Kompetansemegling, forprosjekter, nettverksmøter og studen til låns. Ta kontakt med din lokale kompetansemegler for å se om ditt prosjekt kvalifiserer til VRI-midler.


Innovasjon Norge kan gi etablerertilskudd til de som gjør noe nyskapende og innovativt i sitt marked.
Her kan en også få tilskudd til markedsavklaring og kommersialiseringsfasen, samt innovasjonslån.

NAV - Noen kan også ha nytt av å beholde dagpenger i inntil seks måneder mens de etablerer virksomheten, pluss i inntil tre måneder etter at de er kommet i gang.

Crowdfunding - Produktet eller tjenesten presenteres på crowdfunding-nettside der alle som liker ideen kan gi et beløp etter hjerte og lommebok.
Eksempler: startskudd.no, bidra.no, kickstarter.com, folkeinvest.no

SkatteFUNN - Du kan få skattefradrag for utgifter i forbindelse med et forskningsprosjekt eller utviklingsprosjekt. Små og mellomstore bedrifter kan få tilbakebetalt inntil 20 prosent av prosjektkostnaden, mens store bedrifter kan få inntil 18 prosent.

Business Angels - ressurspersoner som kan tilføre bedriften kapital, kompetanse eller nettverk, for eksempel BAN Haugesund.


Ta kontakt for å starte bedrift

Bilde av Kari Aakra
Kari Aakra
Daglig leder
Telefon:
971 88 516
Epost:
kari@medvind24.no